PST ישראל אותות לבריאות PST -Pulsed Signal Therapy | מחקר

 

מחקר

למעלה מ-25 מחקרים קליניים בשיטת ®PST  נערכו בעשורים האחרונים בהם השתתפו למעלה מ- 35,000 מטופלים. הגדולים שבהם התקיימו בבי"ס לרפואה של אוניברסיטת ייל בארה"ב, באוניברסיטאות במינכן וברלין גרמניה, בסיינה באיטליה, באוניברסיטת מקגיל ונקובר קנדה, בפאריס צרפת ובסינגפור. 

המחקרים התפרסמו בכתבי העת החשובים בעולם ובהםPain Management  של האקדמיה האמריקאית לכאב.

תוצאות המחקר הביאו לפיתוח שיטה טכנולוגית רפואית חדשנית ומקורית המעוגנת בפטנטים ייחודיים הרשומים במדינות רבות בהן ארה"ב, גרמניה, אנגליה, איטליה, ישראל ועוד.

 חזרה לדף הבית